0268/516.976  transport gratuit?  2% 
carmel
carmel  
contul meu  
Nume
Parola
inregistreaza-te
parola pierduta ?
produse  
Produse
 • Procesoare
 • Placi de baza
 • Placi video
 • HDD
 • Memorii
 • CD/DVD-ROM/RW, FDD
 • Monitoare
 • Multimedia
 • Accesorii
 • Laptop/Kituri
 • TV-Tuner, Camere
 • Coolere
 • Networking
 • Carcase
 • Tastaturi
 • Mouse
 • Speakers
 • MP3, Foto
 • Cabluri
 • Mobilier, scaune
 • Oferte speciale


 • promotii  
  Componente
  May the POWER be with you
  23,13 cu TVA [ detalii ]
  Mouse pad mare si verde
  13,09 cu TVA [ detalii ]

  aboneaza-te  
  E-mail:
   
  inscrie-te pentru a primi cele mai bune oferte direct in casuta ta postala!

  contacteaza-ne  
  • Contact
  stiri  

  • Transport gratuit

  • Noua noastra oferta este disponibila
  contabilitate  
  EXTra MANAGER: program de contabilitate, gestiune si evidenta financiara
  Download versiunea 1.479DP

  © 2002-2006 componente.net
  all rights reserved

  Vanzari on-line:
  4.624.570 RON
    =:-)                                     
  Conditiile Generale de Vânzare
  
  Articolul 1: Clauze generale
  1.1 	Toate referire la Netspation, Netspation Medianos, noi, nostru/noastra si/sau www.componente.net din prezentele conditii generale de vânzare (CGV), se refera la S.C. NETSPATION MEDIANOS S.R.L., societate înmatriculata la Oficiul Registrului Comertulu
  1.2 	Toate raporturile juridice dintre Netspation si Client, indiferent de modalitatea în care au luat nastere (explicit sau tacit, telefonic, prin internet, în mod direct etc.), inclusiv cele cu caracter indirect (precum raspunderea delictuala rezultata 
  1.3	Acceptarea oricarei comenzi de catre Netspation este conditionata de acceptarea prealabila de catre Client a tuturor termenilor si conditiilor cuprinse în prezentele CGV. Acceptarea de catre Client a prezentelor CGV se realizeaza si se dovedeste prin 
  1.4	În cazul în care o comanda de cumparare sau alta corespondenta prezentata de catre Client contine termeni sau conditii care sunt contrare sau care modifica, completeaza sau deroga de la CGV, onorarea de catre Netspation a respectivei comenzi de cumpar
  1.5	Termenii si conditiile speciale convenite în comunicarile dintre Netspation si Client se considera ca vin în completarea, explicitarea sau, dupa caz, derogarea de la prezentele CGV.
  1.6	Clientul este de acord sa foloseasca documente contractuale si de justificare contabila în format electronic.
  1.7	Oferta noastra de produse se adreseaza exclusiv Clientilor profesionisti (în întelesul dat termenului de art. 3 Cod Civil), indiferent de forma de organizare (societate, persoana autorizata ori alta entitate), care nu face achizitii pentru uz personal
  1.8	Oferta noastra de produse nu se adreseaza persoanelor minore.
  1.9	Ne rezervam dreptul de a modifica în mod unilateral prezentele CGV, în masura în care aceste modificari sunt necesare pentru a îndrepta o încalcare a echivalentei prestatiilor partilor aparuta ulterior sau pentru a aduce CGV în concordanta cu noi ceri
  1.10	Descrierile produselor sunt oferite exclusiv în scop ilustrativ, iar imaginile reprezinta ilustratii ale produselor comercializate uzual de noi, si nu o oferta care creeaza obligatii pentru Netspation. În pofida eforturilor noastre, pot aparea erori 
  1.11	Produsele (si tara de origine) pot fi înlocuite si pot sa difere fata de descrierile si/sau imaginile afisate.
  1.12	Clientul poate renunta în orice moment la relatiile contractuale cu Netspation, însa aceasta nu afecteaza drepturile si obligatiile asumate de catre Client anterior renuntarii.
  Articolul 2: Oferte comerciale
  2.1 	Toate ofertele de produse si servicii din partea Netspation trebuie considerate drept invitatii la solicitarea unei oferte mai detaliate, în afara cazului în care contrariul este statuat explicit.
  2.2	Ofertele si detaliile de pret sunt valabile strict pentru cantitatile oferite. În caz de comenzi pentru cantitati mai mici sau mai mari, ne rezervam dreptul de a ajusta pretul în consecinta.
  2.3	Contractul se poate încheia numai prin acceptarea explicita de catre Netspation a unei comenzi a Clientului. 
  
  Articolul 3: Comenzile
  3.1	Clientul are posibilitatea de a efectua comenzi dupa o analiza a bonitatii acestuia, la discretia Netspation. Nu avem obligatia de a accepta o comanda a unui Client. Orice comanda sau cerere de oferta a unui Client implica acceptul acestuia în vederea
  3.2	Efectuarea unei comenzi de catre Client semnifica luarea la cunostinta si acceptarea neconditionata a prezentelor CGV. Toate informatiile furnizate de Client trebuie sa fie veridice, exacte si complete si orice modificari ulterioare trebuie sa fie com
  3.3	În cazul încalcarii de catre Client a legilor aplicabile, a prezentelor CGV sau a oricaror conditii contractuale aplicabile, Netspation îsi rezerva dreptul de a înceta raporturile juridice cu Clientul si de a aplica oricare dintre sanctiunile contract
  3.4	Dupa primirea unei comenzi din partea Clientului, Netspation va transmite Clientului una sau mai multe înstiintari privind stadiul analizei si procesarii comenzii. Contractul de vânzare-cumparare se va încheia la momentul la care Netspation transmite 
  3.5	Clientul poate sa revoce comanda înainte de momentul încheierii contractului de vânzare-cumparare (conform 3.4). Dupa acest moment, Clientul poate sa revoce comanda doar cu achitarea unei taxe de reziliere în cuantum de:
  cel putin 25% din valoarea comenzii, daca produsele comandate se aflau deja în stocul Netspation sau Netspation nu a încheiat un act generator de obligatii cu un furnizor în scopul procurarii produselor comandate;
  cel putin 50% din valoarea comenzii daca produsele comandate presupun asamblare, montaj sau alte operatiuni efectuate de Netspation anterior livrarii si aceste operatiuni au fost deja efectuate, partial sau integral;
  cel putin 75% din valoarea comenzii în orice alt caz si pâna la 100% în situatiile în care produsele comandate au o configurare specifica, unica sau rara.
  3.6	Netspation va stoca datele fiecarei comenzi pentru o perioada de timp rezonabila si le va confirma în scris Clientului în cuprinsul notificarilor de acceptare sau expediere a comenzii.
  Articolul 4: Modificarea si rezolutiunea contractului
  4.1 	Netspation îsi rezerva dreptul de a face modificari minore ale caracteristicilor sau ale specificatiilor acelor produse.
  4.2 	Fara a aduce atingere celorlalte drepturi ale sale, Netspation are dreptul de a rezolutiona unilateral contractul de vânzare-cumparare în caz de insolventa, suspendare a platilor sau dizolvare a Clientului.
  Articolul 5: Preturi
  5.1 	În lipsa unei mentiuni contrarii explicite, preturile indicate de Netspation nu includ transportul, taxele de manipulare, taxe de import si/sau comisioane vamale si pot fi corectate sau modificate fara preaviz. Marfurile cu risc de piata au preturi s
  5.2 	Netspation va decide modalitatile de ambalare si transport, inclusiv transportatorul utilizat. Toate costurile aferente vor fi suportate de catre Client, daca nu stabileste altfel în mod explicit cu Netspation. Toate costurile de transport si de amba
  Articolul 6: Transport, transferul proprietatii si al riscului
  6.1 	Daca nu se stabileste altfel în mod explicit, livrarea se va face printr-un serviciu postal sau de curierat, costul fiind suportat de Client.
  6.2	Netspation poate livra în mai multe etape marfurile incluse în aceeasi comanda, cu conditia suportarii costurilor suplimentare de transport. În cazul în care Clientul solicita o livrare partiala, costurile suplimentare de transport vor fi suportate de
  6.3	Dreptul de proprietate si riscul vor fi transferate asupra Clientului în momentul livrarii.
  6.4	În cazul în care livrarea la adresa indicata nu este posibila sau Clientul refuza sa accepte sau sa ridice marfa, ne rezervam dreptul de a taxa Clientul cu orice costuri care pot fi cauzate de aceste situatii, acestea incluzând cel putin costul livrar
  Articolul 7: Livrarea
  7.1 	Termenele de livrare indicate au scop orientativ, nu constituie si nu se interpreteaza ca termene obligatorii sau termene de predare fixe, decât daca noi declaram în mod explicit acest lucru.
  7.2	Netspation nu raspunde de nerespectarea termenelor de livrare de catre transportatori si are dreptul de a asigura livrarea produselor achizitionate într-o perioada de gratie rezonabila.
  7.3	Netspation nu poarta raspunderea pentru nici o întârziere sau afectare a onorarii obligatiilor, cauzata de vreun caz de forta majora, în mod integral sau partial, incluzând, printre altele, calamitati naturale, întreruperea activitatii, actiuni de ra
  7.4	În cazul în care suntem obstructionati în derularea contractului de un caz de forta majora sau de un impediment neprevazut, care nu poate fi depasit prin eforturi rezonabile din punct de vedere comercial si care nu ne poate fi atribuit noua, termenul 
  7.5	În cazul în care a fost depasit termenul pentru o livrare, contractul nu înceteaza si Clientul nu este eliberat de obligatii pâna la comunicarea în scris catre Netspation a intentiei sale de a rezolutiona contractul.
  Articolul 8: Plata
  8.1 	Netspation va factura Clientului toate achizitiile si va stabili data scadenta a facturilor.
  8.2	Netspation are dreptul de a solicita ca plata sa fie facuta partial sau integral în avans, concomitenta cu livrarea, sau într-un termen acordat în mod explicit Clientului de la data facturarii. Acest termen nu va putea depasi 30 de zile si va fi inter
  8.3	Clientul se va afla în întârziere de plata - fara a fi necesara punerea în întârziere în cazul în care suma datorata nu este achitata în ziua urmatoare datei scadente. În cazul în care data scadenta cade într-o zi de sâmbata, duminica sau o sarbatoar
  8.4 	Din momentul producerii culpei, Clientul este obligat sa plateasca o dobânda penalizatoare catre Netspation în valoare de 0,1% pe zi din suma întârziata la plata, pâna la data efectuarii platii integrale. Drepturile suplimentare de despagubire ale Ne
  8.5 	Toate costurile pe care Netspation le suporta în legatura cu nerespectarea de catre Client a obligatiilor sale din prezentele CGV (corespondenta, taxe de timbru, onorarii avocatiale, costuri de executare silita etc.) vor fi suportate de catre Client.
  8.6	Clientul va suporta spezele sau comisioanele bancare pentru transferul banilor.
  8.7	Clientul este de acord ca facturile pot fi transmise pe cale electronica. 
  8.8	Orice plata efectuata de Client, inclusiv daca a fost efectuata de un tert, va fi imputata cu prioritate costurilor acumulate de Netspation conform 8.5, apoi acoperirii dobânzilor acumulate, apoi reducerii dobânzilor curente si apoi acoperirii debitel
  Articolul 9: Garantie
  9.1 	Clientul va verifica produsele pe loc si cu atentia cuvenita în momentul livrarii. Se va considera ca produsele sunt acceptate de catre Client, daca nu ni se comunica nici un defect: (a) în cazul unui defect evident, în termen de 48 de ore de la livr
  9.2	În caz de reclamare a unui defect al marfurilor livrate, la cererea noastra Clientul ne va returna marfa, platind transportul si, daca este posibil, în ambalajul original, exceptie facând cazul în care marfa nu poate fi transportata din cauza starii î
  9.3	Pentru produsele si serviciile prestate Clientului, Netspation ofera o garantie de conformitate de doua luni de la data livrarii, sub rezerva neintervenirii asupra instalarii, configurarii, amplasarii, alimentarii sau a oricarui aspect relevant bunei 
  9.4	În limitele prevazute de Articolul 9.1, orice reclamatii ale Clientului ce rezulta din sau au legatura cu produsele defecte se prescriu dupa 12 luni de la transferul riscului catre Client.
  9.5	În afara cazului în care Netspation si-a exprimat în scris acordul contrar, transportul retur al produselor livrate se face exclusiv pe seama si pe riscul Clientului. Netspation va restitui acest cost, la cererea scrisa a Clientului transmisa în cel m
  9.6	Termenul de solutionare a solicitarilor de remediere a defectiunilor aparute în termenul de garantie va fi comunicat de Netspation Clientului în cel mult douazeci de zile lucratoare de la receptionarea returului.
  9.7	Netspation nu va raspunde pentru pierderea datelor si setarilor din memoria echipamentelor ca urmare a interventiilor sau reparatiilor, fiind exclusiv obligatia Clientului sa creeze si sa mentina copii de siguranta ale acestora.
  9.8	Pentru produsele neridicate în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului investigarii acestora, Clientul va achita o taxa de depozitare de 5 lei/zi. Neachitarea acestei taxe ne îndreptateste sa consideram produsul ca fiind abandonat si sa îl
  Articolul 10: Raspundere
  10.1	Netspation nu va raspunde pentru daunele de oricare natura suferite de catre Client ca urmare a depozitarii, montarii, operarii sau transportului produselor vândute odata ce acestea au trecut în proprietatea Clientului, în afara cazului în care daune
  10.2	În cazul în care se retine raspunderea Netspation pentru o dauna, întinderea raspunderii se limiteaza la costul transportului, în cazul în care dauna este cauzata de întârzierea livarii, si la costul produselor vândute, pentru orice alte daune.
  10.3	În caz de atragere a raspunderii Netspation, limitarea sau excluderea raspunderii se aplica si pentru raspunderea personala a angajatilor, a reprezentantilor, directorilor nostri sau a persoanelor pe care le angajam pentru a îndeplini obligatiile noa
  Articolul 11: Proprietatea intelectuala
  11.1	Clientul nu dobândeste niciun drept sau interes asupra denumirilor comerciale, marcilor comerciale, imaginii comerciale, drepturilor de autor, brevetelor, denumirilor de domeniu, denumirilor de produse, cataloagelor sau oricaror alte drepturi de prop
  Articolul 12: Legea aplicabila si instanta competenta
  12.1	Contractele încheiate între Netspation si Client vor fi guvernate de legile din România.
  12.2	Cu exceptia cazurilor în care legea procedurala prevede reguli de competenta exclusiva imperativa, toate litigiile dintre Netspation si Client vor fi solutionate de instantele de judecata competetente material din Municipiul Brasov.
  Articolul 13: Confidentialitate
  13.1	Partile se angajeaza sa pastreze confidentialitatea totala asupra informatiilor tehnice si comerciale pe care le iau la cunostinta în cursul executarii prezentului contract si sa nu le dezvaluie niciunui tert, sa nu le faca publice si sa le pastreze 
  13.2	Informatiile confidentiale includ tipul si caracteristicile produselor oferite, preturile practicate, termenele si modalitatile de plata, termenele de livrare, configuratiile si personalizarile produselor, identitatea clientilor, locatiile si proiect
  13.3	Partea care dezvaluie unui tert, face publice sau pastreaza în conditii inadecvate informatiile confidentiale conducând la aflarea acestora de catre o persoana neautorizata raspunde material pentru toate prejudiciile cauzate, cuantumul daunelor dator
  Articolul 14: Dispozitii finale
  14.1	Clientul nu poate cesiona prezentul contract sau vreo comanda sau vreun drept nascut din acesta fara a avea în prealabil acordul scris al Netspation, sub sanctiunea anularii comenzii si/sau rezolutionarii contractului.
  14.2	Neexercitarea de catre o parte a vreunui drept sau neinsistarea asupra conformitatii cu oricare termen sau conditie din prezentele CGV nu constituie o renuntare la respectivul drept sau scuza pentru nerespectarea pe viitor a acelui termen sau conditi
  14.3	În cazul în care orice parte din prezentele CGV este considerata nula sau inaplicabila de catre o instanata, conditiile nule sau inaplicabile vor fi eliminate din prezentele CGV, iar restul termenilor si conditiilor vor ramâne valabile si pe deplin a
  Articolul 15: Informatii comerciale
  15.1	Comanda minima 100 de lei cu TVA inclus.
  15.2	Pentru comenzi cu valoare de peste 500 de lei cu TVA inclus transportul este gratuit.
  Articolul 16: Imprecizia
  16.1	Pozele si informatiile sunt prezentate sub rezerva greselilor de tipar si cu titlu orientativ, pot exista mici diferente fata de realitate.
  
  
  Informatii importante despre bateriile comercializate!
  Informatii importante despre livrari!
  Informatii importante despre plati
  Termeni comerciali
  2%